Predaj naváracieho drôtu

CST je oprávneným predajcom návarových drôtov firmy Corewire Ltd.

Výrobky firmy Corewire sú predávané pod značkami Weldclad a Forgeweld čo odráža ich aplikácie v reálnych podmienkach našich zákazníkov v jednotlivých priemyselných odvetviach.

Corewire

Návarové materiály značky Corewire sú určené na všeobecné tvrdonaváranie, opravy a údržbu. Rozsah produktov je od nízkolegovaných, nástrojových ocelí, chromkarbidových, až po komplexné karbidové produkty. Sú v širokom meradle používané v ťažobnom priemysle, kameňolomoch, cementárňach, poľnohospodárstve ako aj železničnom odvetví.

brožúra (angličtina)

brožúra (Nemec)

Forgeweld

Návarové materiály značky Forgeweld sú určené na opravu a renováciu kovacieho náradia zápustiek, strižných nástrojov a iných aplikacií v kováčňach. Rozsah produktov je od nízko legovaných návarov určených na opravy a renovácie zápustiek až po materiály na báze Niklu, ktoré sú určené na opravy pre nástroje na voľné kovanie

brožúra (angličtina)

brožúra (Nemec)

Weldclad

Weldclad je svetovo uznávaná značka návarových drôtov určených na naváranie pod tavidlom, valcov pre oceliarensky priemysel ako aj priemysel neželezných kovov. Rozsah produktov je od nástrojových ocelí, až po nerezové ocele ktoré zabezpečia zvýšenu odolnosť proti korózií ako aj abrazívnemu opotrebeniu a tepelnej únave.

brožúra (angličtina)

brožúra (Nemec)


Kontakty

new clad rolls new clad rolls new clad rolls