cortech logo

Výroba nových valcov

CST(S) je autorizovaným výrobcom a predajcom valcov značky Cortech.

Navárané valce značky Cortech predstavujú nový štandard pre výrobu naváraných valcov kontiliatia a teplých valcovní. Vzájomným prepojením existujúcich valcov uživateľa s vysoko výkonnými návarovými vrstvami návarov typu Weldclad spolu s dôslednou kontrolou kvality počas aplikácie návaru, valce značky Cortech môžu prispieť k podstatnému zvýšeniu životnosti celej zostavy.

Za účelom získania viac informacií o značke Cortech resp. cenovej ponuke na valce Cortech neváhajte nás kontaktovať.

Kontakty