Tvrdonávary

CST/S/ disponuje skúsenosťami v oblasti tvrdonávarov a renovácií strojných komponentov za použitia návarových drôtov od firmy Corewire, ktoré sú okrem iného vhodné na aplikáciu v baníctve, kameňolomoch, cementárňach, poľnohospodárstve a železničnom odvetví.

Za účelom získania viac informacií týkajúcich sa špecifických požiadaviek na tvrdonávary neváhajte nás kontaktovať.

Kontakty