Renovácia kovacieho náradia zápustiek

Využívanie návarových materiálov značky Forgeweld vyvinutých firmou Corewire ltd/U.K./ umožňuje CST/S/ úspešne a so skúsenosťami renovovať kovacie náradie zápustky ako aj kovacie barany a iné náradie kováční.

Máme skúsenosti s renováciami kovacích zápustiek na ojnice, nápravy, klǔkové hriadele a ozubené kolesá

Kontakty